Kruszywa budowlane i drogowe

Home  /  Kruszywa budowlane i drogowe

Kruszywa są ziarnistymi materiałami, które stosuje się jako składnik zapraw betonów czy bitumicznych mieszanek do budowy nawierzchni drogowych, itd. Kruszywa mogą być naturalne, sztuczne, nieorganiczne oraz organiczne. Kruszywa mineralne uzyskiwane są przez mechaniczną przeróbkę surowców skalnych, a kruszywa sztuczne poprzez poddawaniem przemianom cieplnym i przeróbce mechanicznej surowców organicznych oraz mineralnych. Do kruszyw naturalnych zalicza się np. piasek wykorzystywany do zapraw budowlanych. Składa się on z ziaren, których wielkość nie powinna przekraczać 2 mm.

Kruszywa budowlane i drogowe

Kruszywa budowlane charakteryzują się dużą wytrzymałością na ścieranie, ściskanie i inne uszkodzenia mechaniczne. W zależności od przeznaczenia kruszywa, musi ono spełniać szereg norm i wymogów, które dają gwarancję długowieczności powstałych na jego bazie budowli. Ten typ kruszywa stosowany jest w przypadku większości mieszanek ogólnobudowlanych. Warto pamiętać, że do kruszyw budowlanych zalicza się również piasek płukany i siany. Piasek jako składnik można spotkać nie tylko w mieszankach budowlanych ale również wśród składników chemii budowlanej typu kleje do płytek, wylewek, mas wyrównawczych. Oprócz piasku to kruszyw budowlanych zalicza się również dolomit, granit, keramzyt, grys, bazalt, baryt. Z kolei kruszywa wykorzystywane do budowy dróg również muszą charakteryzować się określoną wytrzymałością i odpowiednim współczynnikiem tarcia. W przemyśle drogowym najczęściej stosowane są granit, bazalt, porfiry, czyli kruszywa o największej odporności na czynniki zewnętrzne oraz złe warunki atmosferyczne.

Piasek – kruszywo najczęściej stosowane

Piaskiem nazywamy kruszywo naturalne, występujące w przyrodzie i wydobywane w kopalniach piasku. Piasek może mieć różną budowę i właściwości, zależnie od regionu geograficznego. Zazwyczaj jego grubość nie przekracza 2 mm. Czynnikami obniżającymi wartość piasku są zanieczyszczenia, np. korzenie, torf, resztki roślinne oraz cząsteczki mineralne. Dlatego do zapraw murarskich i betonów, należy używać kruszyw płukanych w sposób naturalnych lub w zakładach przeróbki kruszywa.