Gdzie znajdują swoje zastosowanie kruszywa

Home  /  Gdzie znajdują swoje zastosowanie kruszywa

Kruszywo to nic innego jak ziarniste materiały, które szeroko stosuje się w budownictwie, a bez których nie można obyć się podczas wielu prac. Kruszywo jest zazwyczaj pochodzenia organicznego lub mineralnego i stosuje się je głównie do produkcji zapraw budowlanych, betonów oraz do budowy dróg. Kruszywa dzielą się ze względu na sposób pozyskiwania. I tak wyróżniamy kruszywa naturalne, które pochodzą z minerałów rozdrobnionych w wyniku erozji skał lub pozyskiwane są mechanicznie poprzez rozdrobnienie skał litych. Ten rodzaj kruszyw może być uszlachetniony w wyniku przesiewania i płukania. Kruszywa naturalne dzielą się na żwirowe i łamane.  Istnieją również kruszywa sztuczne. Wśród nich wyróżniamy te pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku termicznej bądź innej modyfikacji oraz kruszywa z recyklingu, pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku przeróbki nieorganicznych materiałów, uprzednio wykorzystywanych w budownictwie.

Gdzie stosuje się kruszywo?

Kruszywa są chętnie i w szerokim zakresie wykorzystywane przez branżę budowlaną. Wystarczy podkreślić, że stanowią one aż 70% objętości betonu i wpływają w istotny sposób na właściwości mieszanki. Kruszywo wykorzystywane w mieszankach betonowych musi być mrozoodporne, a także powinno posiadać odpowiedni stopień nasiąkliwości i wilgotności. W budownictwie stosowane są różne rodzaje betonu, a co za tym idzie i różne rodzaj kruszywa. Tak na przykład w przypadku zwykłego betonu najczęściej wykorzystuje się żwir, bazalt lub granit, do betonu ciężkiego baryty, magnetyty, limonity, do lekkiego natomiast węglanoporyty, keramzyty lub żużle wielkopiecowe. Inny skład mają zaprawy budowlany, ponieważ w tym przypadku stosuje się piasek. Do zaprawy murarskiej wykorzystuje się zwykle piasek kwarcowy łamany ze skał twardych.

Kruszywa w ogrodzie

Kruszywa oprócz zastosowania w branży budowlanej mogą być także wykorzystywane na co dzień w gospodarstwach domowych, a konkretnie w przydomowych ogródkach czy podwórzach. W tym wypadku kryterium wyboru kruszywa opiera się na guście i kieszeni właścicieli, ponieważ nie muszą one spełniać żadnych funkcji poza ozdobą. Zatem uwagę należy zwrócić głównie na kolor i grubość ziaren. Doskonałym sposobem na wykorzystanie kruszywa na podwórkach jest wyłożenie nim np. podjazdów i ścieżek ogrodowych. Stanowi to doskonałą meliorację, ponieważ na powierzchni kruszywa nie zbiera się woda, nie tworzy się błoto, nawet po obfitych opadach cała woda przenika przez kruszywo i wchłania się w glebę.