Proces uszlachetniania piasku

Home  /  Proces uszlachetniania piasku

Piasek jest luźną skałą osadową, która składa się przede wszystkim z drobnych ziaren kwarcu, a także skaleni i innych minerałów. Maleńkie ziarenka piasku mogły powstać z litej skały, która podlegała erozji. Do tego procesu często dochodzi wskutek niszczącej działalności oceanu. Gdy skały rozbijają się o przybrzeżne klify, obluzowują i odrywają odłamy skalne, wpadające do spienionej wody. Ta z kolei szlifuje ich ostre krawędzie, w wyniku czego powstają otoczaki. Z czasem otoczaki są stopniowo kruszone i ścierane na małe kamyki, a potem  na jeszcze mniejsze cząstki – piasek. Oprócz naporu fal do powstawania piasku przyczynić się mogą również niskie temperatury. Woda zamarzająca w szczelinach tworzy lodowe kliny, które kruszą skały. Pewną rolę odgrywa również wiatr, unosząc drobne ziarenka piasku i uderzając nimi o ścianę.

Jak wykorzystuje się piasek

Piasek ma bardzo wiele różnych zastosowań w budownictwie. Jest jednym z podstawowych składników zaprawy murarskiej, tynku i betonu. Z piasku produkowane jest również szkło będące jednym z ważniejszych elementów architektury. Niektóre piaski stosuje się także do piaskowania metalu czy dopełnianiu sztucznej trawy na obiektach sportowych.

Jak przebiega proces uszlachetniania piasku

Uszlachetnianiem piasku nazywamy proces, który ma na celu opłukanie materiału ze wszelkich zanieczyszczeń. Opłukany piasek zostaje następnie wysuszony, po czym dochodzi do sortowania według charakteryzujących kruszywo właściwości.  Tak przygotowany piasek może służyć do piaskowania stali, granitów, produkcji wylewek, zapraw i tynków. Warto podkreślić, ze uszlachetniony piasek stosuje się również w przemyśle odlewniczym oraz jest doskonałym wypełniaczem podczas układania kostki brukowej i płyt chodnikowych. Ciekawym zastosowaniem piasku uszlachetnionego jest stosowanie go w komunikacji szynowej. Wykorzystywany jest do urządzeń zwanych piasecznicami montowanych w lokomotywach.