Kruszywa naturalne w budownictwie

Home  /  Kruszywa naturalne w budownictwie

Kruszywa naturalne są podstawowym surowcem stosowanym przez ludzkość niemal od początku powstania cywilizacji, a zapotrzebowanie na nie z roku na rok wzrasta. Wykorzystuje się je do produkcji elementów betonowych, m.in. kostki brukowej, elementów architektury, itd. Szeroki zakres ich wykorzystywania wynika z ich właściwości, do których należą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Nie należy zapominać również o innym zastawaniu piasku. Jest on niezbędny również w przemyśle do produkcji układów krzemowych, paneli słonecznych, szkła, układów elektronicznych, kosmetyków, itd. Kruszywa naturalne są dość powszechnym złożem na kuli ziemskiej, jednakże w niektórych krajach, np. kraje arabskie występuje ich deficyt.

Podział kruszyw naturalnych

Według obowiązujących norm kruszywa dzieli się ze względu na ich pochodzenie. Na rynku znajdziemy kruszywa naturalne, sztuczne oraz z recyklingu. Kruszywami naturalnymi nazywamy wszystkie kruszywa mineralne pochodzące ze skał. Zaliczamy do nich zarówno kruszywa żwirowo-piaskowe, jak i łamane, czyli produkowane z litych skał, poddawanych następnie obróbce mechanicznej. Kruszywa łamane dzielą się natomiast na: kliniec, tłuczeń, gryz, mieszanki sortowane, kamień łamany, niesorty, miał.

Zastosowanie kruszyw naturalnych w chemii budowlanej

Szczególnie istotne jest wykorzystanie kruszywa żwirowo-piaskowego, będącego, w zdecydowanej większości, stosowane są do przygotowania betonów, wyrobów betonowych, zapraw, innych wyrobów betonowych i tzw. chemii budowlanej. W produkcji betonów i produktów betonowych tradycyjnie wykorzystywane są mieszanki i pospółki. Po specjalistycznej obróbce kruszywa naturalne stosuje się przy produkcji suchych zapraw, klejów, mas szpachlowych oraz żywicznych systemów posadzkowych. Ponadto kruszywa naturalne mogą zostać użyte również jako piasek specjalny, który ma swoje zastosowanie w czyszczeniu dużych konstrukcji. Aby piasek nadawał się do wykorzystanie w chemii budowlanej konieczne jest poddanie go specjalnemu procesowi obróbki. W czasie jej trwania kruszywo zostaje opłukane i wysuszone, a następnie frakcjowane.