Jak wybrać żwir akwarystyczny

Home  /  Jak wybrać żwir akwarystyczny

Od podłoża w akwarium w dużej mierze zależą właściwości biologiczne i chemiczne wody. Podłoże w akwarium zazwyczaj przygotowuje się wykorzystując żwirek, gruby piasek, kamienie i korzenie. To dzięki odpowiednio wybranej wielkości ziaren i właściwości chemicznych podłożenie nie wpływa na wzrost twardości, bądź zasadowości wody. Dzięki temu możliwa jest prawidłowa wegetacja roślin, a utrudniony zostaje rozwój chorobotwórczych bakterii oraz gnilnych, niepożądanych gatunków glonów. Równie istotne jak wybór materiałów podłoża jest jego prawidłowe ułożenie. Warstwy najlepiej układać w kolejności: kamienie, żwir, a na końcu piasek. Dzięki temu uchronimy dno akwarium od pęknięć, które mogłyby pojawić się w przypadku odwrotnego ułożenia, które to może powodować osiadanie kamieni i zwiększenie nacisku na ziarna piasku lub żwiru.

Żwir akwarystyczny i piasek

Żwir akwarystyczny jest bardzo dobrym podłożem dla roślin, które mogą się w nim ukorzenić. Wybierając odpowiedni rodzaj należy zwrócić uwagę, czy jego ziarna nie mają ostrych krawędzi, które mogą zranić ryby, preferujące życie przy dnie. Konieczne jest także zwrócenie uwagi czy żwir nie zawiera zbyt dużych związków wapnia. Pierwiastek ten ma znaczny wpływ na podnoszenie zasadowości wody. Najodpowiedniejszy żwir to taki, który z czasem staje się coraz bardziej zwarty, poprawiając tym samym warunki rozwoju roślin. Kolejną istotną kwestią jest wybór piasku. Nie powinien być on zbyt drobny, ponieważ taki może zablokować przepływ wody do niższych partii korzeni roślin. Jeśli tak się stanie tworzy się strefa beztlenowa, w której mogą rozwijać się bakterie gnilne.

Kamienie, skałki i korzenie

Elementy takie jak kamienie, skałki i korzenie spełniają nie tylko istotną rolę w tworzeniu ekosystemu w akwarium, ale stanowią również miejsce, w którym ryby mogą się schronić. W handlu dostępne są zarówno kamienie sztuczne, jak i naturalne. Najczęściej znajdziemy łupki, granity i marmury, które nie mają wpływu na właściwości chemiczne wody. Korzenie spełniają dwie podstawowe funkcje. Są elementem dekoracyjnym, a ponadto sprawdzają się w akwariach, w których żyją ryby i rośliny preferujące środowisko o niewielkiej zawartości taniny.