Piasek i żwir w procesie filtracyjnym wody

Home  /  Piasek i żwir w procesie filtracyjnym wody

Zanieczyszczenie wody można podzielić na mechaniczne, chemiczne i biologiczne. Do zanieczyszczeń mechanicznych zalicza się zawiesiny, szczątki roślin, piasek i muł. Do chemicznych należą wszelkie nawozy i pestycydy pochodzące z nawożenia pól i zanieczyszczenia środowiska. Ponieważ są one rozpuszczone w cieczy często trudno je jakkolwiek zauważyć. Wśród zanieczyszczeń biologicznych znajdziemy bakterie, pierwotniaki, wirusy i pasożyty. Często są one bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Woda nim trafi do naszych domów musi zostać odpowiednio oczyszczona. W tym celu stosuje się między innymi filtrację z zastosowaniem piasku lub żwiru o odpowiednich właściwościach.

Kruszywo kwarcowe w uzdatnianiu wody

Aby kruszywo kwarcowe mogło być stosowane w procesach filtracyjnych musi charakteryzować się konkretnymi właściwościami fizykalno-chemicznymi. Najważniejszą kwestią jest niska zawartość nadziarna i podziarna, czyli innymi słowy wysoka jednorodność ziaren, pozwalająca na osiągnięcie najlepszego efektu filtracyjnego. W kwestii składu chemicznego kruszywa muszą odznaczać się wysoką warstwą krzemionki – powyżej 97%, a małą zawartością tlenków wapniowych i magnezowych. Istotna jest również duża odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. O jakości kruszywa filtracyjnego świadczą badania laboratoryjne. Kruszywo filtracyjne musi spełniać normę PN-91/B-06716 oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Takie żwiry i piaski wchodzą w skład filtrów służących do uzdatniania wody pitnej. Często stosowane są one również w oczyszczalniach ścieków oraz podczas budowy studni oraz filtracji drenów melioracyjnych.

Kruszywo przy budowie studni

Jedną z najważniejszych kwestii podczas budowy studni jest określenie granulacji żwiru obsypki filtrowej. Dobór żwiru o zbyt dużej granulacji spowoduje, że studnia będzie się piaszczyć, zbyt mała natomiast zwiększa opory przepływu, a tym samym wydajność studni. Dlatego jako obsypka do filtrów powinny być stosowane piaski i żwiry o średnicy od 0,7 mm do 31,5 mm. Jako żwiru filtracyjnego należy używać naturalnego piasku lub żwiru kwarcowego o kształcie zbliżonym do kulek.